ForsidenKompetanseprogram › Fagmøte om tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk

Fagmøte om tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk

Fylkesmannen i Agder og Risør kommune arrangerer tverrfaglig konferanse i Risør om samhandling: Historien om Stina - hva lærte vi? mandag 2. september. Påfølgende dag vil Risør kommune ha intern drøfting med inspirasjon fra konferansen og utgangspunkt i filmer og refleksjonsspørsmål utarbeidet av KoRus Nord, KoRus Sør og advokat Kurt O. Bjønnes.

Mål: De ansatte (og spesielt tjenestelederne) kjenner seg sikre på lovbestemmelsene knyttet til taushets- og opplysningsplikt og har gode rutiner for å innhente samtykke til samarbeid.

Filmene om Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge med advokat Kurt Bjønnes ble lagt tilgjengelige på forebygging.no 2. september 2019.

Presentasjon benyttet i fagmøte om tverrfaglig samarbeid og relevant lovverk

Program og presentasjonene under konferansen mandag 2. september 2019 finnes her: Historien om Stina - hva har vi lært? | Statsforvalteren i AgderSist oppdatert: 11.07.2023, 12:58


Dato:
03.09.19

Internt fagmøte i Risør kommune.
Tid: kl. 12:00-15:00
Sted: Risør Rådhus, 2. etasje

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)