ForsidenKompetanseprogram › Tverrfaglig samarbeid, taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt og brukermedvirkning

Tverrfaglig samarbeid, taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt og brukermedvirkning

Fylkesmannen i Agder og Risør kommune arrangerer tverrfaglig konferanse i Risør om samhandling: Historien om Stina - hva lærte vi? mandag 2. september. Påfølgende dag vil Risør kommune ha intern drøfting med inspirasjon fra konferansen og utgangspunkt i filmer og refleksjonsspørsmål utarbeidet av KoRus Nord, KoRus Sør og advokat Kurt O. Bjønnes.

Mål: De ansatte (og spesielt tjenestelederne) kjenner seg sikre på lovbestemmelsene knyttet til taushets- og opplysningsplikt og har gode rutiner for å innhente samtykke til samarbeid.

Deltakelse 3. september meldes internt via Outlook kalenderinvitasjon. Mer informasjon vil bli publisert her i forkant av fagmøtet. Filmene med Kurt Bjønnes blir lansert på http://www.forebygging.no medio august.

Vi anbefaler andre kommuner å arrangere tilsvarende, mens inspirasjon fra konferansen 2. september fortsatt er fersk!

Program og link til påmelding til konferansen mandag 2. september finnes her: https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Kurs-og-konferanser1/2019/09/historien-om-stina---hva-har-vi-lart/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epostSist oppdatert: 05.07.2019, 11:41


Dato:
03.09.19

Internt fagmøte i Risør kommune.
Tid: kl. 12:00-15:00
Sted: avklares senere

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)