ForsidenKompetanseprogram › Tverrfaglig samarbeid, taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt, brukermedvirkning

Tverrfaglig samarbeid, taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt, brukermedvirkning

Mål:

De ansatte (og spesielt tjenestelederne) kjenner seg sikre på lovbestemmelsene knyttet til taushets- og opplysningsplikt, lager gode rutiner for å innhente samtykke til samarbeidSist oppdatert: 07.12.2018, 10:42


Dato:
Våren 2019

Målgruppe:
Pedagogiske ledere/klassestyrere, ansatte i barnevern, helsestasjon, mm. Ledere/mellomledere involvert i BTI