ForsidenKompetanseprogram › Traumeforståelse - traumebevisst praksis

Traumeforståelse - traumebevisst praksis

Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør var i Risør i 2018. De har siden den gang bidratt med flere gode ressurser for mer traumebevisst praksis.

Digitalt grunnkurs i traumeforståelse

Kurset er tilgjengelig når det passer for den enkelte tjenesteutøver eller tjenestested. På dette kurset vil du få en innføring i grunnleggende traumeforståelse, med ekstra fokus på utviklingstraumer og traumebevisst omsorg.
Kurset passer for deg som jobber med barn og unge som har hatt slike erfaringer. Det være seg om du er ansatt i barnevern, psykisk helsevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, eller er fosterforeldre eller adoptivforeldre. Kurset krever ingen spesiell forkunnskap, men du vil ha en fordel om du er litt kjent med tematikken. Du som jobber med voksne vil også ha nytte av kurset, selv om vinklingen er mot barn og unge.

Kurset er gratis og tilgjengelig når du registrerer deg på https://rvtssor.no/nettkurs/grunnkurs

Toleransevinduet

I denne artikkelen om hva toleransevinduet er, går Pål og Anette gjennom noen tips til hvordan du kan bruke modellen i møte med barn. Og kanskje det aller viktigste: Hvilken betydning DU har, når du møter noen som er «utenfor vinduet» sitt. Teksten er skrevet for deg som daglig er sammen med barn og unge, som en ressurs du kan hente innhold fra – eller bruke i møte med barna og omsorgspersonene deres.

 

Todagers workshop i 2018

Todagers workshop med Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør i grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst praksis på Frydendal menighetshus. Alle tjenester var invitert til å delta med 2 personer, og dessuten var kommuner i PPT- og BVT- samarbeidet invitert.

Program

Dag 1: Grunnleggende traumeforståelse: Hva er traumer? Den tredelte hjernen

Dag 2: Traumebevisst praksis: Trygghet, relasjon og følelsesregulering

Øving etter kurset

I presentasjonen fra kurset ligger det flere oppgaver, for eksempel:

Grunnleggende traumeforståelse

Spørsmålet er ikke ”Hva feiler det deg?” men ”Hva har du opplevd?” Han/hun er ikke vanskelig, han/hun kan ha det vanskelig.

  1. Se filmen om jente i monsteret
  2. Refleksjonsrunde: Hva tenker dere etter å ha sett filmen? Hvilken betydning får dette for den enkelte/ arbeidsplassens arbeidspraksis?
  3. Presenter psykoedukasjonskortene

Evaluering av kurset

  • Fin oppfriskning – relevant i arbeidet; Variert opplegg, Lett å følge med
  • Hjelper en å bli tryggere på hvordan man skal kartlegge/håndtere situasjoner
  • Kan mye om dette fra før, veldig fint med praktiske eksempler man kan anvende i jobb, som for eksempel hånden, sirkelen
  • Mer undervisning, mindre leik. Ser behovet for å jobbe videre på kontoret
  • Fine verktøy og ideer; Veldig lærerikt med oppgaver underveis, bidrar til refleksjon.

«Traumebevisst omsorg» var tittel på kurset i starten, og virket mindre relevant for ansatte i skolen. Men alle som jobber med mennesker har bruk for grunnleggende traumeforståelse, da de aller fleste av oss har små og store traumer etter tidligere opplevelser som påvirker vår atferd i ulike situasjoner. Hvert tjenestested har fått et sett med psykoedukasjonskort med fakta og oppgaver til øving og spredning på arbeidsplassen.Sist oppdatert: 02.02.2024, 12:40


Dato:
Nettressurs

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)