ForsidenKompetanseprogram › Traumebevisst praksis og traumeforståelse

Traumebevisst praksis og traumeforståelse

Todagers workshop med Anette Andersen og Pål Solhaug fra RVTS Sør i grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst praksis.

Sted: Frydendal menighetshus

Tid: onsdag 28. februar og torsdag 1. mars  2018 klokka 9.00-15.00 (samme kurs også avholdt tirsdag 6. og onsdag 7. februar)

Det serveres kaffe fra kl. 8:45 og lunch kl. 11:30-12:15 begge dager.

Program

Dag 1: Grunnleggende traumeforståelse: Hva er traumer? Den tredelte hjernen

Dag 2: Traumebevisst praksis: Trygghet, relasjon og følelsesregulering

Øving etter kurset

I presentasjonen fra kurset ligger det flere oppgaver, for eksempel:

Grunnleggende traumeforståelse

Spørsmålet er ikke ”Hva feiler det deg?” men ”Hva har du opplevd?” Han/hun er ikke vanskelig, han/hun kan ha det vanskelig.

  1. Se filmen om jente i monsteret
  2. Refleksjonsrunde: Hva tenker dere etter å ha sett filmen? Hvilken betydning får dette for den enkelte/ arbeidsplassens arbeidspraksis?
  3. Presenter psykoedukasjonskortene

Evaluering av kurset

  • Fin oppfriskning – relevant i arbeidet; Variert opplegg, Lett å følge med
  • Hjelper en å bli tryggere på hvordan man skal kartlegge/håndtere situasjoner
  • Kan mye om dette fra før, veldig fint med praktiske eksempler man kan anvende i jobb, som for eksempel hånden, sirkelen
  • Mer undervisning, mindre leik. Ser behovet for å jobbe videre på kontoret
  • Fine verktøy og ideer; Veldig lærerikt med oppgaver underveis, bidrar til refleksjon.

«Traumebevisst omsorg» var tittel på kurset i starten, og virket mindre relevant for ansatte i skolen. Men alle som jobber med mennesker har bruk for grunnleggende traumeforståelse, da de aller fleste av oss har små og store traumer etter tidligere opplevelser som påvirker vår atferd i ulike situasjoner. Hvert tjenestested har fått et sett med psykoedukasjonskort med fakta og oppgaver til øving og spredning på arbeidsplassen.Sist oppdatert: 18.11.2020, 14:07


Dato:
28.2-01.03.2018

Frydendal menighetshus klokka 9.00-15.00

Målgruppe:
Inntil 40 deltakere i workshop-format. Alle tjenester deltar med 2 personer. Kommuner i PPT- og BVT- samarbeid inviteres