ForsidenKompetanseprogram › Ta opp uro med Uro-metoden

Ta opp uro med Uro-metoden

Mange som jobber med barn og unge opplever at det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene det gjelder. RBUP tilbyr metoden «Å ta opp uro» som en del av kompetanseprogrammet i BTI. Målet er å ruste opp ansatte i å ta den viktige samtalen – før det blir den vanskelige samtalen.

Mål

Hjelpe barn og unge tidlig; trygge ansatte i å ta opp sin undring/uro/ bekymring med den det gjelder; felles språk i tverrfaglig samarbeid.

Målet med kurset er at vi tar opp vår uro på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

Hva er Uro-metoden?

Uro er en metode for å ta opp uro/bekymring med den det gjelder. Det kan være en uro i forhold til foreldre, barn, ungdom, en kollega eller samarbeidspartner. Metoden bygger på dialog, og er utviklet av Esa Erikson og Tom Erik Arnkil, Helse og Velferdsetaten i Helsingfors, Finland.

«Å ta opp uro» handler om å:

 • få til et tidlig og åpent samarbeid
 • ta ansvar for egen uro og ikke skyve uroen over på andre
 • ta opp uro på en gjennomtenkt og konkret måte som inviterer til dialog
 • få til et godt samarbeid

Kursprogram

1. Opplæringsdag: Gjennomgang av grunnprinsippene i metoden. Presentasjon fra 1. opplæringsdag

1. Oppfølgingsdag: Øvelse på å ta opp uro/bekymring. Presentasjon fra 1. oppfølgingsdag

2. Oppfølgingsdag: Presentasjon av hjemmeoppgave. Presentasjon fra 2. oppfølgingsdag

Film som ble vist på siste samling: https://vimeo.com/252660738

På alle tre dagene vil det være en veksling av forelesning og praktiske øvelser der vi jobber i mindre grupper. Det vil også bli diskusjoner i grupper og i plenum. Mellom hver samling blir det gitt hjemmeoppgaver. For å få kurset godkjent må du delta på alle opplæringsdagene og ha gjennomført en planlagt uro-samtale til 3. kursdag.

Det blir enkel servering.

Kursholdere

 • Elisabeth Hellzen, studieleder RBUP
 • Siri Bolstad, Sosiallærer Mortensrud skole
 • Kristin Fløtre, spesialrådgiver RBUP
 • Elisabeth Jensen, barnehagestyrer Søndre Nordstrand

Hjemmeoppgave til 1. oppfølgingsdag

 • Tenk på en person som du er urolig/bekymret for.
 • Beskriv konkret hva personen gjør og hva det er som gjør deg urolig.
 • I hvilken uro-sone ligger uroen/bekymringen din?
 • Hva tror du ville ha skjedd om du tok opp uroen med den det gjelder?

Hjemmeoppgave til 2. oppfølgingsdag

 • Bruk Uro-skjemaet til å forberede en urosamtale
 • Gjennomfør samtalen du har forberedt
 • Ta med ferdig utfylt Uro-skjema til kurset
 • Fortell en kollega om Uro-metoden!

Sagt om kurset

Om urometoden:

 • Vil bruke uroskjema i forkant av noen type samtaler. Min uro eier jeg selv, jeg må agere ifht den og ikke prøve å gi den videre
 • Urometoden forandret tenkemåten min på noen områder. Mer fokus på konkrete ting, viktigheten av forberedelse, positiv vinkling på dialog
 • Jeg trenger ikke overta andres uro, men være en god støttespiller

Om kurset:

 • Nyttig fordi dette er noe vi står i hver dag. Flinke til å knytte teori til praksis
 • Refleksjonsrunden dag 3 var veldig bra. Erfaringsutveksling gir alltid nye ideer
 • Positive, reflekterte trenere med viktig budskap

Kursmateriell

Ta opp uro - En metode for oss som jobber med barn, unge og familier

Uro-skjema - skrivbare wordskjema

Early Dialogues Manual. Tidlige dialoger, uro-metoden. Tom Erik Arnkil og Esa Erikson (2017). Finnes så langt bare på engelsk

Rapport om bruk av uro-metoden i forebygging av frafall i videregående skole

Film om temperament - Hva er ADHD? https://www.youtube.com/watch?v=WybJG6uVBjE#action=share

Gjennomført Uro-kurs i Risør kommune

1. Opplæringsdag: Gjennomgang av grunnprinsippene i metoden, 6 timer. Tjenesteutøvere til barn i barnehagealder: 1. februar 2018 kl. 9-15, ungdom: 15. august 2018 og barn i barneskolealder: 16. august 2018. Alle dager kl. 9:00-15:00.

1. Oppfølgingsdag: Øvelse på å ta opp uro/bekymring, 3 timer. Tjenesteutøvere til barn i barnehagealder: 9. mars 2018 kl. 8:00-11:00/kl. 13:00-16:00 (2 grupper), ungdom: 16. oktober 2018 kl. 14:15-17:00; SFO og assistenter: 16. oktober kl. 9:00-12:00 og barn i barneskolealder: 9. oktober 2018 kl. 12:15-15:00/kl. 13:00-16:00 (2 grupper). 

2. Oppfølgingsdag: Presentasjon av hjemmeoppgave, 3 timer. Tjenesteutøvere til barn i barnehagealder: 20. april 2018 kl. 8:30-11:30, ungdom: 20. november 2018 kl. 14:15-17:00; SFO og assistenter: 20. november kl. 9:00-12:00 og barn i barneskolealder: 13. november 2018 kl. 12:15-15:00/kl. 13:00-16:00 (2 grupper). 

Veien videre med Uro og BTI

Til sammen 184 ansatte i Risør kommune har fått innføring i Uro-metoden i 2018. Det ble etterlyst tydeligere informasjon om hvordan uro-skjemaet går inn i BTI og hvordan vi skal jobbe mer effektivt digitalt, på en måte som også tilfredsstiller dokumentasjons-, personvern- og arkivhensyn. Med det vi har tilgang til av digitale system i dag, skal utfylt uroskjema oppbevares slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende, dersom det er behov for å ta vare på det for ettertiden.

Se gjerne dette opptaket fra nasjonal BTI konferanse 6.-7. november 2018: BTI og URO- struktur og kultur v/Borghild Barreth Wegge, Implementeringskoordinator for BTI og Kristin Fløtre, Koordinator for Uro, Bydel Søndre Nordstrand.

Trene på vanskelige samtaler og vite mer om tegn og reaksjoner på vold og overgrep?

Det er fri tilgang til SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn, www.snakkemedbarn.no Her finner du også kunnskapsdelen "Lær mer", hvor RVTS vil motivere og gi kunnskap om tegn og reaksjoner på vold og overgrep hos barn og unge.Sist oppdatert: 18.11.2020, 14:07


Dato:
Vår og høst 2018

6 + 3 + 3 timer, med oppgaver mellom kursdagene.

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)