ForsidenKompetanseprogram › Ta opp uro med Uro-metoden - internopplæring

Ta opp uro med Uro-metoden - internopplæring

Mange som jobber med barn og unge opplever at det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene det gjelder. Metoden «Å ta opp uro» fra RBUP inngår i det grunnleggende kompetanseprogrammet i BTI. Målet er å ruste ansatte til å ta opp tema som vekker uro – før det blir den vanskelige samtalen.

Urometoden er utviklet i Finland

Mål

Målet med Uro-metoden er at vi tar opp vår uro på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

Hva er Uro-metoden?

Ta opp uro er en metode for oss som jobber med barn, unge og familier. Metoden hjelper oss å ta opp uro/bekymring med den det gjelder. Det kan være en uro i forhold til foreldre, barn, ungdom, en kollega eller samarbeidspartner. Metoden bygger på dialog, og er utviklet av Esa Eriksson og Tom Erik Arnkil, Nasjonalt institutt for helse og velferd, Helsingfors, Finland.

«Å ta opp uro» handler om å:

 • få til et tidlig og åpent samarbeid
 • ta ansvar for egen uro og ikke skyve uroen over på andre
 • ta opp uro på en gjennomtenkt og konkret måte som inviterer til dialog
 • få til et godt samarbeid

Line Lundsæther i Nes kommune forteller om hva Uro-metoden gir henne i møte med barn, unge og foresatte: 

Kursprogram

Dag 1: Gjennomgang av grunnprinsippene i metoden 

Dag 2: Øvelse på å ta opp uro/bekymring 

Dag 3: Presentasjon av hjemmeoppgave

Presentasjoner brukt under kurset

Presentasjon for ansatte som jobber med elever i skolen

Presentasjon for ansatte som jobber med barn i barnehagen

På alle tre dagene vil det være en veksling mellom forelesning, praktiske øvelser der vi jobber individuelt og i mindre grupper, og diskusjoner i plenum. Mellom hver samling blir det gitt hjemmeoppgaver. For å få kurset godkjent må du delta på alle opplæringsdagene og ha gjennomført en planlagt uro-samtale til 3. kursdag.

Det blir enkel servering.

Kursholder

 • Malin Paust

Hjemmeoppgave til dag 2

 • Tenk på en person som du er urolig/bekymret for
 • Bruk uro-skjema del A

Hjemmeoppgave til dag 3

 • Fyll ut Uro-skjema del A og B
 • Gjennomfør samtalen du har forberedt
 • Fyll ut skjema C etter samtalen
 • Fortell en kollega om Uro-metoden!

Sagt om kurset

Om urometoden:

 • Vil bruke uroskjema i forkant av noen type samtaler. Min uro eier jeg selv, jeg må agere ifht den og ikke prøve å gi den videre
 • Urometoden forandret tenkemåten min på noen områder. Mer fokus på konkrete ting, viktigheten av forberedelse, positiv vinkling på dialog
 • Jeg trenger ikke overta andres uro, men være en god støttespiller

Kursmateriell

Ta opp uro - En metode for oss som jobber med barn, unge og familier

For deg som vil vite mer

Early Dialogues Manual. Tidlige dialoger, uro-metoden. Tom Erik Arnkil og Esa Erikson (2017). Finnes så langt bare på engelsk

Rapport om bruk av uro-metoden i forebygging av frafall i videregående skoleSist oppdatert: 29.06.2022, 05:11


Dato:
Årlig

Tid: Tre ettermiddager/kvelder etter avtale
Sted: kantina på kommunehuset

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)