ForsidenKompetanseprogram › Ta opp uro med Uro-metoden

Ta opp uro med Uro-metoden

Mange som jobber med barn og unge opplever at det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene det gjelder. RBUP tilbyr metoden «Å ta opp uro» som en del av kompetanseprogrammet i BTI. Målet er å ruste opp ansatte i å ta den viktige samtalen – før det blir den vanskelige samtalen.

Mål

Hjelpe barn og unge tidlig; trygge ansatte i å ta opp sin undring/uro/ bekymring med den det gjelder; felles språk i tverrfaglig samarbeid.

Målet med kurset er at vi tar opp vår uro på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

Hva er Uro-metoden?

Uro er en metode for å ta opp uro/bekymring med den det gjelder. Det kan være en uro i forhold til foreldre, barn, ungdom, en kollega eller samarbeidspartner. Metoden bygger på dialog, og er utviklet av Esa Erikson og Tom Erik Arnkil, Helse og Velferdsetaten i Helsingfors, Finland.

«Å ta opp uro» handler om å:

 • få til et tidlig og åpent samarbeid
 • ta ansvar for egen uro og ikke skyve uroen over på andre
 • ta opp uro på en gjennomtenkt og konkret måte som inviterer til dialog
 • få til et godt samarbeid

Kursprogram

Dag 1: Gjennomgang av grunnprinsippene i metoden 

Dag 2: Øvelse på å ta opp uro/bekymring 

Dag 3: Presentasjon av hjemmeoppgave

Presentasjon brukt under kurset 

Min hemlighet - til bruk i rollespill

På alle tre dagene vil det være en veksling av forelesning og praktiske øvelser der vi jobber i mindre grupper. Det vil også bli diskusjoner i grupper og i plenum. Mellom hver samling blir det gitt hjemmeoppgaver. For å få kurset godkjent må du delta på alle opplæringsdagene og ha gjennomført en planlagt uro-samtale til 3. kursdag.

Det blir enkel servering.

Kursholdere

 • Malin Paust
 • Ingveig Urfjell

Hjemmeoppgave til dag 2

 • Tenk på en person som du er urolig/bekymret for
 • Bruk uro-skjema del A

Hjemmeoppgave til dag 3

 • Fyll ut Uro-skjema del A og B
 • Gjennomfør samtalen du har forberedt
 • Fyll ut skjema C etter samtalen
 • Fortell en kollega om Uro-metoden!

Sagt om kurset

Om urometoden:

 • Vil bruke uroskjema i forkant av noen type samtaler. Min uro eier jeg selv, jeg må agere ifht den og ikke prøve å gi den videre
 • Urometoden forandret tenkemåten min på noen områder. Mer fokus på konkrete ting, viktigheten av forberedelse, positiv vinkling på dialog
 • Jeg trenger ikke overta andres uro, men være en god støttespiller

Kursmateriell

Ta opp uro - En metode for oss som jobber med barn, unge og familier

Uro-skjema - skrivbare wordskjema

Early Dialogues Manual. Tidlige dialoger, uro-metoden. Tom Erik Arnkil og Esa Erikson (2017). Finnes så langt bare på engelsk

Rapport om bruk av uro-metoden i forebygging av frafall i videregående skole

Film om temperament - Hva er ADHD? https://www.youtube.com/watch?v=WybJG6uVBjE#action=shareSist oppdatert: 18.11.2020, 14:08


Dato:
27.8, 24.9 og 22.10.2019

Tid: Alle dager kl. 13-16
Sted: kantina på kommunehuset

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)