ForsidenKompetanseprogram › Snakke med barn og unge

Snakke med barn og unge

Mange synes det kan være vanskelig å snakke med barn vi mistenker kan være utsatt for vold eller overgrep. Derfor har RVTS utviklet SNAKKE, hvor du som hjelper kan hente kunnskap og erfaring, du kan se filmer og øve på samtaler om vold og overgrep i en spillmodul. Våren 2020 ble også podkasten "Snakke med barn" lansert. Blant de som har utviklet disse verktøyene, er Anne-Lill Nilsen ved RVTS Sør. Anne-Lill kjenner vi fra BTI kompetansehevingsprogram 2017-19, blant annet fra Introduksjon til BTI-modellen og Hverdagssamtaler med barn i barnehagealder. Både SNAKKE og podkasten kan også hjelpe oss til å bli bedre på å snakke med barn og unge om mindre alvorlige tema enn vold og overgrep.

Podkasten "Snakke med barn"

Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep? Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kommer fram i samtalene? Dette er blant temaene som blir tatt opp i podkasten «Snakk med meg, davel» som Anne-Lill Nord Nilsen fra RVTS Sør har vært med og produsere sammen med Nina Borøy Olsen, en erfaren førskolelærer og pedagogisk leder i Snømyra barnehage og Marianne Wegge, leder i Smååsane barnehage og mangeårig førskolelærer.

1. episode: «Hva gjør vi i dag, hva utfordrer oss, om verdivalg og barneperspektiv.»
2. episode: «Oppdager og utforsker – hverdagsspråket og hvem vil jeg være.»
3. episode: «Fra hva må vi gjøre til hvordan får vi det til – Om å øve seg.»
4. episode: «Vold og overgrep – å vite nok til å handle  – om barns rettigheter og vårt ansvar og plikt.»

Snakkemedbarn.no skal gi bedre handlingskompetanse

Snakkemedbarn.no er en digital opplæringsplattform som tar i bruk nyskapende spillteknologi. Anne-Lill Nilsen sier målet med dette spillet er å gi hjelperne konkret handlingskompetanse gjennom å øve på samtale. "Å vite konkret hva kan jeg si, det er viktig når det kommer til å hjelpe med å avdekke vold og overgrep. Det er vanskelig å finne ordene, og det er ubehagelig å ta samtalen. Så vi velger altfor ofte å la være. Å øve seg på dette er derfor utrolig viktig." 

Les mer og se en kort introduksjonsfilm om SNAKKE

Se Nasjonal retningslinje for mer informasjon og flere nyttige verktøy

Tidligere samlinger i Risør kommune med Anne-Lill Nord Nilsen, RVTSSist oppdatert: 10.11.2023, 10:43


Dato:
Nettressurser

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole + hjelpetjenestene (inkludert hjelpetjenester til foreldre med barn)