ForsidenKompetanseprogram › Reguleringsvansker - Hvordan forstå og tilrettelegge?

Reguleringsvansker - Hvordan forstå og tilrettelegge?

Phd Gro CC Løhaugen, nevropsykolog og leder av Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader HSØ (Helse Sør-Øst) foreleser om temaet Reguleringsvansker – tiltak i hjem, barnehage og skole v/ nevrokognitive vansker, inkludert FASD

Fagdag i regi av PPT i samarbeid med HABU med tema: Reguleringsvansker - Hvordan forstå og tilrettelegge?

Gro Løhaugens presentasjon (uten bilder)

Kontakt: Pedagogisk psykologisk rådgiver Mona Larsen: 905 95 258

Flere muligheter for faglig påfyll

Det arrangeres månedlige digitale tiltakskurs på tema knyttet til Gro Løhaugens foredrag. Eks. 5. mars 2024: Gratis digitalt kurs om tiltak i hjem, barnehage og skole, Tiltakskurs - barn med reguleringsvansker - hvordan forstå og hjelpe - Sørlandet sykehus HF (sshf.no)

Alkoholskadede barn trenger curlingforeldre og faste rutiner (sykepleien.no) - med blant andre Gro Løhaugen om hva barna sliter mest med og hvilken hjelp de trenger Sist oppdatert: 14.02.2024, 15:42


Dato:
30.01.2024

Sted: Risørhuset, sal: Inger Johanne
kl. 13.00-16.00 primært for skole. For barnehagene ble tilsvarende samling holdt høsten 2023 på Fjordheim, Søndeled.

Målgruppe:
Lærere, assistenter, fagarbeidere og ledelsen ved skoler og barnehager i PPTs samarbeidskommuner, samt hjelpetjenestene ved behov og kapasitet.