ForsidenKompetanseprogram › Ny Barnevernslov - trer i kraft 01.01.2023

Ny Barnevernslov - trer i kraft 01.01.2023

1. januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

Statsforvalterne i hele landet har samarbeidet og engasjert advokat Leif Oscar Olsen til å lage 8 opplæringsvideoer til ny barnevernslov. Det er ikke en full gjennomgang av den nye loven, men det som i første runde er vurdert å være de viktigste kapitlene/bestemmelsene for dere som arbeider i barneverntjenestene.

Hvordan bruke opplæringen: Videoene kan sees av den enkelte, eller en hel tjeneste kan sette seg sammen å se opplæringen. Noen av sekvensene/kapitlene har refleksjonsoppgaver til slutt, og som er fine å arbeide med sammen.

Se alle opplæringsvideoene her: Ny barnevernlov 2022 - YouTube

Teksten er fra artikkelen NY BARNEVERNSLOV! | Statsforvalteren i Agder publisert 07.12.2022 (hentet 08.12.2022).Sist oppdatert: 08.12.2022, 12:29


Dato:
Nettressurs

Målgruppe:
Barnevernsansatte, ledere, kommunedirektører – alle som jobber med barnevern!