ForsidenKompetanseprogram › Lederstøtte 3: Leder som praksisutvikler

Lederstøtte 3: Leder som praksisutvikler

Ha økt forståelse for forholdet mellom teori og praksis med mer.

P​resentasjon fra samlingen

Evaluering

Vi ber alle som har deltatt på en eller flere av samlingene svare på questback.
Link til denne finner du her:  https://goo.gl/forms/dqwjrwiRTDCJCVVS2

Frist for evaluering er torsdag 15. november

Mål med samlingen:

 • Ha økt forståelse for forholdet mellom teori og praksis
 • Ha praktisk kunnskap om hvordan ny kunnskap implementeres og vedlikeholdes i daglig praksis
 • Ha forståelse av hvordan lederen kan forske i egen praksis (tegn på ønsket endring)
 • Økt fokus på effekt av praksisendring
 • Ha forståelse for hvordan forpliktelse, ansvarlighet og engasjement skapes i fagutviklingen.

Temaer:

 • Kompetansebegrepet
 • Implementering
 • Forskning i egen praksis
 • Effektmåling
 • Lederrollen i endringsprosesser
 • Evalueringsarbeid
 • Systematisk arbeid

Øvelser:

 • Implementere vår ønskede fremtidsfortelling
 • Lederen som forsker
 • Utvikle lærende organisasjon


Sist oppdatert: 21.12.2022, 10:33


Dato:
8. november 2018

Målgruppe:
Ledere og andre nøkkelpersoner i BTI-arbeidet. Inngår i Rådmannens lederutviklingsprogram.