ForsidenKompetanseprogram › Lederstøtte 2: Leder som kompetansebygger

Lederstøtte 2: Leder som kompetansebygger

Ha kunnskap om hvordan motivasjonelle faktorer innvirker på kompetanseutvikling med mer.

Presentasjon fra samlingen og hjemmearbeid til neste samling

Ledersamling 3 (Presentasjon fra samlingen)

Hjemmearbeid til neste samling

Lærende organisasjoner  - Hjelpeark

Heine Steinkopf forklarer lærende organisasjoner (Video - fra 3. min i filmen)


Mål med samlingen:

 • Ha kunnskap om hvordan motivasjonelle faktorer innvirker på kompetanseutvikling
 • Kunnskap om egen lederatferds påvirkning i kompetanseutvikling
 • Ha en forståelse for risikofaktorer og suksessfaktorer knyttet til kompetanseutvikling
 • Ha kunnskap om hva som kjennetegner systematisk og kontinuerlig utviklingsarbeid
 • Økt bevissthet på fokus og målrettethet i kompetanseheving

Temaer:

 • Motivasjon
 • Lederatferd
 • Risiko og suksessfaktorer (ambivalens)
 • Systematikk
 • Verdier
 • Lærende organisasjoner

Øvelser:

 • Vårt verdigrunnlag
 • Kompetansekartlegging – hva trenger vi for å nå vår fremtidsfortelling
 • Interessentanalyse


Sist oppdatert: 21.12.2022, 10:32


Dato:
13. september 2018

Målgruppe:
Ledere og andre nøkkelpersoner i BTI-arbeidet. Inngår i Rådmannens lederutviklingsprogram.