ForsidenKompetanseprogram › Lederstøtte 1: Leder som relasjonsbygger

Lederstøtte 1: Leder som relasjonsbygger

Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes.

Her er presentasjonen fra andre samling:

Ledersamling 2

Mål med samlingen:

 • Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes
 • Øke forståelsen for hvordan gode kommunikasjonsferdigheter skapes i en organisasjon/et team
 • Øke kunnskap om hvordan relasjoner skaper nysgjerrighet og nytenking
 • Økt forståelse for hvordan relasjoner skapes i et kulturelt felleskap (organisasjonskultur)

Temaer:

 • Gruppeprosesser
 • Relasjonsferdigheter
 • Relasjonsledelse
 • TFS- analyse

Øvelser:

 • Anerkjennende intervju
 • Jeg i møte med den andre (personlighetsøyer)
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Forskjellighet som ressurs
 • Bildeøvelse/ hvilken sang er du?
 • Fremtidsfortelling for organisasjonen


Sist oppdatert: 21.12.2022, 10:30


Dato:
12. april 2018

Målgruppe:
Ledere og andre nøkkelpersoner i BTI-arbeidet. Inngår i Rådmannens lederutviklingsprogram.