ForsidenKompetanseprogram › Lederstøtte 0: Lederen som menneske

Lederstøtte 0: Lederen som menneske

Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.

Her er presentasjonen fra første samling og hjemmearbeidet til neste samling:

Ledersamling 1

Hjemmearbeid til samling 2


Mål med samlingen:

 • Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger
 • Bli bedre kjent med hvordan situasjonelle betingelser påvirker egne tanker, følelser og handlinger
 • Få større innsikt og forståelse for hvordan eget verdi- og normsett påvirker min lederatferd
 • Økt bevissthet om lederrollen i traumebevisst praksis
 • Økt forståelse for hvordan praksisendring skjer – Hvilke betingelser som bidrar til praksisendring 

Temaer:

 • Endringstrekanten
 • Kompetansebegrepet
 • Norcross i betydning av endring
 • Sårbarhetsbegrepet
 • Tredelte hjernen (TFS)
 • Lederrollen
 • Implementering
 • Narrativ tilnærming

Øvelser:

 • Diversity Icebreaker
 • Verdikartlegging
 • TFS-analyse
 • Sårbarhetsanalyse
 • Triggerplakat
 • Min lederstil/ Fremtidsleder
 • Lederutviklingsplan

 Sist oppdatert: 21.12.2022, 10:28


Dato:
14. februar 2018

Sted: Rådhuset, 2. etasje
Tid: klokka 9.00-15.00

Målgruppe:
Målgruppe: Rådmannens utvidede ledergruppe, som en del av Rådmannens lederopplæring, samt nøkkelpersoner i implementeringen av BTI-modellen.