ForsidenKompetanseprogram › Læringsmiljø

Læringsmiljø

Trollstua barnehage og Risør barneskole er valgt ut til å delta i Læringsmiljøprosjektet. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager, skoler og kommuner som ønsker å jobbe med trygt og godt barnehage- og skolemiljø, og som har behov for direkte støtte og veiledning. Risør kommune er i pulje 6, og Nina Grini er hovedveileder.

Her er mer informasjon om Læringsmiljøprosjektet.

Presentasjoner fra fagsamlingene i Læringsmiljøprosjektet pulje 6

I tillegg til kompetanseheving gjennom deltakelse i Læringsmiljøprosjektet, er det mye tilgjengelig informasjon via Udirs sider: Skolemiljø (udir.no)Sist oppdatert: 12.04.2023, 10:41


Dato:
2022-2024

Målgruppe:
Barnehage, skole, ppt, skolehelsetjenesten