ForsidenKompetanseprogram › Læringsmiljø

Læringsmiljø

Trollstua barnehage og Risør barneskole er valgt ut til å delta i Læringsmiljøprosjektet. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager, skoler og kommuner som ønsker å jobbe med trygt og godt barnehage- og skolemiljø, og som har behov for direkte støtte og veiledning. Risør kommune er i pulje 6, og Nina Grini er hovedveileder.

Her er mer informasjon om Læringsmiljøprosjektet.

Presentasjoner fra fagsamlingene i Læringsmiljøprosjektet pulje 6

I tillegg til kompetanseheving gjennom deltakelse i Læringsmiljøprosjektet, er det mye tilgjengelig informasjon via Udirs sider: Skolemiljø (udir.no)

Jegvet.no er en nyttig nettressurs for barnehager og skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen. «Jeg vet» er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.Sist oppdatert: 09.11.2023, 14:57


Dato:
2022-2024

Målgruppe:
Barnehage, skole, ppt, skolehelsetjenesten