ForsidenKompetanseprogram › Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden

Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden

BTI handlingsveilederne videreutvikles hele tiden. I introduksjonskurset presenteres BTI-modellen, samarbeid med barnevernet og hvordan snakke om det vanskelige og legge til rette for godt samarbeid.

Målgruppe: Ansatte som jobber med barn og unge, Stafettholdere og BTI koordinatorer 

Kursleder: BTI nøkkelpersoner. 

Presentasjon av BTI-modellen med link til filmen over (redigeres etter behov)

Presentasjoner fra tidligere introduksjonskurs

Her er materiell fra introduksjonskurset som ble holdt høsten 2017.

Presentasjon ved kurs høsten 2019

Det blir også gitt en introduksjon til Uro-metoden.Sist oppdatert: 11.11.2020, 09:26


Dato:
Fortløpende og etter forespørsel

Ansvarlig for kurset: Malin Paust

Målgruppe:
Nye ansatte og ansatte som ikke har deltatt tidligere eller ønsker en repetisjon