ForsidenKompetanseprogram › Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden

Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden

BTI handlingsveilederne videreutvikles hele tiden. I introduksjonskurset presenteres BTI-modellen, hvordan snakke om det vanskelige og legge til rette for godt samarbeid.

BTI-modellen, kort forklart

Målgruppe: Ansatte som jobber med barn og unge, Stafettholdere og BTI koordinatorer 
Kursleder: BTI nøkkelpersoner.
Presentasjon av BTI-modellen med link til filmen over (redigeres etter behov)

Tegn og signaler hos barn - ta uroen på alvor

Barn som har det vanskelig kan vise ulike tegn og signaler på hvordan de har det. Psykologspesialist Frid Hansen sier vi må gå bakenfor signaladferden som barn kan vise og gir deg tips til hvordan du bør ta tegn på alvor, og hvordan du kan være barnets støttespiller. Filmen baserer seg på kliniske erfaringer fra arbeid med barn og familier, og utfordringer og barrierer fra ansatte i barnehager og skoler. Her finner du eksempler på spørsmål til diskusjon og refleksjon med utgangspunkt i det Frid Hansen tar opp

Ta opp uro med uro-metoden

Mange som jobber med barn og unge opplever at det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene det gjelder. RBUP tilbyr metoden «Å ta opp uro» som en del av kompetanseprogrammet i BTI. Målet er å ruste opp ansatte i å ta den viktige samtalen – før det blir den vanskelige samtalen. Les mer om Uro-metoden.

Presentasjoner fra tidligere introduksjonskurs

Her er materiell fra introduksjonskurset som ble holdt høsten 2017.

Presentasjon ved kurs høsten 2019

 Sist oppdatert: 08.11.2021, 07:01


Dato:
Fortløpende og etter forespørsel

Ansvarlig for kurset: Malin Paust

Målgruppe:
Nye ansatte og ansatte som ikke har deltatt tidligere eller ønsker en repetisjon