ForsidenKompetanseprogram › Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden

Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden

BTI handlingsveilederne videreutvikles hele tiden. I introduksjonskurset presenteres BTI-modellen, samarbeid med barnevernet og hvordan snakke om det vanskelige og legge til rette for godt samarbeid.

Her er materiell fra introduksjonskurset som ble holdt høsten 2017.

En forkortet versjonen tilbys nye ansatte, medarbeidere som ønsker en repetisjon, eller som gikk glipp av anledningen i 2017.

Presentasjon ved kurs høsten 2019

Det blir også gitt en introduksjon til Uro-metoden.Sist oppdatert: 04.12.2019, 15:57


Dato:
Fortløpende og etter forespørsel

Ansvarlig for kurset: Malin Paust

Målgruppe:
Nye ansatte og ansatte som ikke har deltatt tidligere eller ønsker en repetisjon