ForsidenKompetanseprogram › Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden

Introduksjon til BTI-modellen og Uro-metoden

BTI handlingsveilederne videreutvikles hele tiden. I introduksjonskurset presenteres BTI-modellen, samarbeid med barnevernet og hvordan snakke om det vanskelige og legge til rette for godt samarbeid.

Her er materiell fra introduksjonskurset som ble holdt høsten 2017, som vil benyttes også i den forkortede versjonen som tilbys for nye ansatte, medarbeidere som ønsker en repetisjon, eller som gikk glipp av anledningen i 2017.

Det blir også gitt en introduksjon til Uro-metoden.Sist oppdatert: 07.12.2018, 10:57


Dato:
Våren 2019

Ansvarlig for kurset: Malin Paust

Målgruppe:
Nye ansatte og ansatte som ikke har deltatt tidligere