ForsidenKompetanseprogram › Introduksjon til BTI-modellen og kompetanseprogram

Introduksjon til BTI-modellen og kompetanseprogram

Alle ansatte som jobber med barn og unge i Risør kommune, eller med voksne med ansvar for barn, var torsdag 19. og fredag 20. oktober invitert til introduksjon av BTI-modellen og felles kompetansehevingsprogram.

Del 1: Introduksjon av BTI-modellen og felles kompetansehevingsprogram

  • Hvorfor har Risør kommune valgt samarbeidsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats? ved kommunalsjef Inger B. Lunde
  • BTI-modellen i Risør kommune, ved prosjektleder BTI Malin Paust
  • Barnevernet og tillit mellom tjenestene i Risør, ved barnevernleder Knut Hagen
  • Hva viser 0-punktsmålinga? ved Liv Drangsholt, KoRus Sør

Filmopptak av del 1: Introduksjon

Handlingsveiledere og verktøy

Ta kontakt med Malin Paust, leder for arbeidsgruppe barnehage Ingveig Urfjell, eller leder for arbeidsgruppe skole Carl Anton Jonassen om du har spørsmål eller vil gi innspill til handlingsveileder og verktøy.
 

Del 2: Å snakke om det vanskelige - hvordan legger jeg til rette for godt samarbeid? 

ved Elisabeth Hellzén og Inger Hodne, RBUP, samt Liv Drangsholt, KoRus Sør og Anne-Lill Nilsen, RVTS

Filmopptak av del 2: Å snakke om det vanskeligeSist oppdatert: 18.11.2020, 14:07


Dato:
19.-20.10.2017

Målgruppe:
Alle ansatte som jobber med gravide, barn og unge i Risør kommune, eller med voksne med ansvar for barn