ForsidenKompetanseprogram › Individuell Plan – grunnopplæring av nye koordinatorer

Individuell Plan – grunnopplæring av nye koordinatorer

Brukerfokus, helhet og kontinuitet. Grunnopplæring for koordinatorer om koordinering og individuelle planer. Felles opplegg for kommunene i Østre Agder.

I kurset gjennomgås grunnleggende kjerneverdier, relevante lover og ansvarslinje, samt koordinators rolle og oppgaver.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

  • skal tilbys koordinator, også om de ikke er interessert i individuell plan
  • skal tilbys individuell plan

Viktig grunnlagsdokument: Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Kjerneverdier for ordningene koordinator og individuell plan:

  • ”Deltakelse”
  • ”Respekt”
  • ”Livskvalitet”

Presentasjon Basisopplæring koordinatorer IP i Østre Agder

Nyttige linkerSist oppdatert: 28.11.2020, 08:13


Dato:
2-3 ganger årlig

Kursholdere: Ann Jorunn Greva og Hilde Austenå Nilsen.
Minimum 3 nye koordinatorer for å gjennomføre kurs.

Målgruppe:
Nye koordinatorer i hele Østre Agder