ForsidenKompetanseprogram › Hverdagssamtaler

Hverdagssamtaler

Å snakke med barn i hverdagen i barnehagen, handler mest om samspill med barn i lek.

Å være nysgjerrig og utforske barnas opplevelse av verden - det de opplever og hva de føler og tenker.

Det handler både om å oppdage og forklare - og gi støtte til å ha det godt og å utvikle trygg nysgjerrighet og mestring hos barna.

For oss voksne handler det mye om holdninger og bevissthet på disse, og hvordan vi snakker med barna i hverdagen.

På denne samlingen er det dette vi skal ha fokus på - vi skal starte en bevissthetsprosess både i forhold til våre holdninger - hvordan er det i vår barnehage - og hvordan jeg snakker med barna.

Videre skal vi lære mer om og øve oss på fremmende kommunikasjon og fri fortelling hos barn.
 

Presentasjon


Filmer


Nyttige lenker


Artikler


Oppgaver/øving i hverdagen

Start en bevisstgjøringsprosess på ditt eget kommunikasjonsmønster og språket ditt og hva det fører til i samtaler med barn:

 • Se etter - åpne spørsmål vs lukkede
 • Se etter – å snakke til vs med
 • Se etter – utforske vs oppdra forklare osv – dette kan dere se i powerpointene fra kursdagen
 • Øv deg på å utforske barnets opplevelse av hva som skjer og hvordan det er å være dem(følelser) – gjerne sammen med en kollega som observerer
 • Øv deg på å kjenne etter hvordan det er for deg å snakke med barn med ulik utrykk i sin måte å være på – og ulike tema

Bruk gjerne team møter og andre arenaer de ansatte møtes på og drøft hvordan er det i vår barnehage – hva er våre verdier – hvordan snakker vi med barna i hverdagen – hvordan ønsker vi det skal være – hva kan vi gjøre for å bli bedre «utforskere».


Evaluering av kurset og veien videre

Svarte kurset til dine forventninger?

 • Jeg fikk en bekreftelse på at jeg gjør noe riktig. Gode og nyttige temaer. Lært teknikker på hva og hvordan jeg skal være i samtaler med barn
 • Engasjerende og faglig dyktig kursholder. Gjør det levende med sine små historier og filmer underveis
 • Veldig nyttig, aktuelt tema. Bra at hele personalgruppa er med
 • Jeg savnet litt mer konkrete eksempler på hvordan snakke med barn om vold og overgrep. Hvordan begynner man, og hva kan man forvente? *

* Dette vil være tema i senere kurs, Vold i nære relasjoner 13.12.17 og Uro-metoden i 2018.

Hvordan vil barn og voksne merke at jeg har blitt mer bevisst egne holdninger når jeg snakker med barn i hverdagen?

 • Øve på å snakke med "de stille" barna, føler litt utfordring der
 • Anerkjenne barnets følelser selv om det kan trigge meg
 • At jeg blir mer tilstede, tåler pausene og lytter og stiller gode spørsmål
 • Jeg håper og tror jeg skal bli mer bevisst, tålmodig og trygg, med tanke på barneperspektivet, hvordan jeg møter barna og hvordan jeg ordlegger meg.
 • Jeg skal øve meg mer på å stille gode spørsmål som gjør at barna ønsker å fortelle

80 utøvere av tjenester til barnehagebarn i Risør kommune deltok på kurs i hverdagssamtaler. Utfra tilbakemeldingene vil ansatte øve seg på å være en god samtalepartner og lytte mer til barna. Hvordan den enkelte barnehage jobber med dette vil bli tatt opp på et senere styrermøte.Sist oppdatert: 18.11.2020, 14:07


Dato:
22.11.2017

Målgruppe:
Ansatte i barnehagene + hjelpetjenestene i aldersgruppa 0-6 år