ForsidenKompetanseprogram › Fra minus til pluss. Grunnopplæring. ”helhetlig økonomisk råd og veiledning i lokalsamfunnet”

Fra minus til pluss. Grunnopplæring. ”helhetlig økonomisk råd og veiledning i lokalsamfunnet”Sist oppdatert: 16.11.2017, 08:39


Dato:
Høsten 2018

Målgruppe:
NAV, helsestasjon, flyktningetjenesten, psykisk helse