ForsidenKompetanseprogram › Fagsamling skole: Anne Kristin Imenes om Folkehelse og livsmestring – hvordan kan vi gjøre det?

Fagsamling skole: Anne Kristin Imenes om Folkehelse og livsmestring – hvordan kan vi gjøre det?

Program

08.30 – 09.00       Kaffe/te og frukt

09.00 - 09.10        Velkommen v/Beate Aas

09.10 – 10.00       Livsmestringsundervisning i skolen. Mål, hensikt og metoder

10.15 – 11.00       Lek, pust, bevegelse, følelser og relasjoner

11.15 – 12.00       Lek, sårbarhet og motgang

12.00                    Avslutning

Presentasjon

Foredragsholder: Anne-Kristin Imenes er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier både fra kommune og i spesialisthelsetjeneste. Hun er fagbokforfatter og en ettertraktet formidler, kursholder og veileder. Hun er seniorrådgiver ved Kompetansesenter Rus i Skien (KORUS-SØR). Imenes har utviklet undervisning i folkehelse og livsmestring; www.robustungdom.no  og søvnundervisning for elever. Se www.psykologimenes.no

Anne-Kristin ImenesSist oppdatert: 09.11.2023, 14:41


Dato:
14.08.2023

Risørhuset kl. 08:30-12:00

Målgruppe:
Ledere, lærere og andre som arbeider med barn og unge