ForsidenKompetanseprogram › Elevmedvirkning/Drop-In-metoden

Elevmedvirkning/Drop-In-metoden

Felles planleggingsdag/fagdag med Jorunn Midtsundstad. Drop-In metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer god psykisk helse, trivsel og læring

Drop-In-metoden er en måte å tenke og handle på når det gjelder og støtte elevers utvikling av en positiv elevrolle. Drop-In-metoden er strukturert gjennom fem trinn for å sikre progresjon og oppnådd forandring: 1. Planlegging, 2. Introduksjon, 3. Oppfølging, 4. Oppsummering, 5. Avslutning.

Mer informasjon finnes på http://www.dropinmetoden.no/

Ved spørsmål om samlingen, kontakt Tore Sæthermoen.Sist oppdatert: 18.11.2020, 14:09


Dato:
2. januar 2020

Tid: 2. januar kl. 08:30-11:30
Sted: Risørhuset, Inger Johannesalen

Målgruppe:
Lærere, fagarbeidere, helsesykepleiere og PPT