ForsidenKompetanseprogram › Dialogmøte med familiefokus 2023: samarbeid rundt barnet/tjenestemottakeren og koordinatorrollen

Dialogmøte med familiefokus 2023: samarbeid rundt barnet/tjenestemottakeren og koordinatorrollen

Tema: Samarbeid rundt barnet/tjenestemottaker og koordinatorrollen. Hvordan kan alle bidra inn i samarbeidet, så arbeidet som koordinator blir overkommelig og det blir framdrift i arbeidet til barnets/tjenestemottakers beste? Hva innebærer rollen som koordinator? Faglig påfyll og arbeid med case. Formål: Dypere forståelse av den enkeltes rolle i samarbeidet rundt barnet/tjenestemottaker i tverrfaglig samarbeid.

Evaluering av møtet og innspill til tema i neste møte mottas med takk!

Program 

Kaffe/te fra kl. 8:30.

Del 1 kl. 9-11:45: Faglig påfyll

  • Innledning ved kommunedirektør Carl Jakob Hansen og kommunalsjef Beate Aas
  • Dagen i dag og innledning om samhandling v/Malin Paust
  • Koordinerende Enhet (KE) v/Bjørn Haugersveen
  • Systemkoordinator, veilederen og status i dag v/Elin Evensen
  • Saksbehandling ved søknad om Individuell Plan
  • Erfaring fra tilsyn om samhandling v/Helene Frydenberg, Statsforvalteren i Agder

11:45-12:15 Lunsj: Det serveres enkel lunsj og kaffe/te

Del 2 kl. 12:15-15: Hvordan samarbeide hensiktsmessig om tjenestemottakerens utfordringer? Arbeid med case

Presentasjoner

Innledning og arbeid med case

Koordinerende enhet, koordinator og barnekoordinator 

Webinar om taushetsplikt og meldeplikt - Statsforvalteren i Agder, 2022

Helene Frydenberg, SFA om tilsyn om samhandling, https://www.youtube.com/watch?v=W6r_Uwm_9ko&t=3527s

Aktuelt fra Læringsmiljøprosjektet

Fordrag i Læringsmiljøprosjektet: https://vimeo.com/810881315/f785f70ad5

Spørsmål? Ta kontakt med arbeidsgruppa, Elin Evensen, Ingunn Flåtlien eller Malin Paust.Sist oppdatert: 28.09.2023, 16:41


Dato:
27.09.2023

Tid: 8:30-15
Sted: Frydendal menighetshus
Dialogmøte med familiefokus er en del av BTI kompetanseprogram. Koordinerende Enhet (KE) har besluttet at hvert tjenestested skal stille med minimum én representant som kan formidle tilbake til personalgruppen. Tjenestestedene kan melde på så mange ansatte de ønsker utover dette.

Målgruppe:
Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Med utgangspunkt i møtets tema, inviteres også HTV og HVO.