ForsidenKompetanseprogram › Dialogmøte med familiefokus 2023: samarbeid rundt barnet/tjenestemottakeren og koordinatorrollen

Dialogmøte med familiefokus 2023: samarbeid rundt barnet/tjenestemottakeren og koordinatorrollen

Foreløpig skisse til tema: Den enkeltes rolle i samarbeidet rundt barnet/tjenestemottaker, arbeid med case. Hvordan kan alle bidra inn i samarbeidet, så arbeidet som koordinator blir overkommelig og det blir framdrift i arbeidet til barnets/tjenestemottakers beste? Hva innebærer rollen som koordinator?

I KEs møte 20. april (sak 23/19) ble det besluttet at Arbeidsgruppa jobber videre med å planlegge dialogmøte onsdag 27. september. Arbeidsgruppa består av Elin Evensen, Ingunn Flåtlien og Malin Paust.Sist oppdatert: 16.05.2023, 15:09


Dato:
27.09.2023

Dialogmøte med familiefokus er en del av BTI kompetanseprogram. Koordinerende Enhet (KE) har besluttet at hvert tjenestested skal stille med minimum én representant som kan formidle tilbake til personalgruppen. Tjenestestedene kan melde på så mange ansatte de ønsker utover dette.

Målgruppe:
Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Med utgangspunkt i møtets tema, inviteres også HTV og HVO.