ForsidenKompetanseprogram › Dialogmøte med familiefokus 2020: Gaming og skjermliv – fra lek til bekymring

Dialogmøte med familiefokus 2020: Gaming og skjermliv – fra lek til bekymring

Tema: Gaming og skjermliv – fra lek til bekymring Foredragsholder: Magnus Eidem, spesialrådgiver KoRus Øst

Vi tar gjerne imot innspill/problemstillinger til Dialogmøtet. Innspill sendes til elin.evensen@risor.kommune.no

Målgruppe: Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Koordinerende Enhet (KE) har besluttet at hvert tjenestested skal stille med minimum én representant som kan formidle tilbake til personalgruppen. Tjenestestedene kan melde på så mange ansatte de ønsker utover dette.



Sist oppdatert: 28.10.2019, 09:30


Dato:
26. februar 2020

Det planlegges et seminar på dagen for ansatte og et åpent seminar på kvelden for foreldre.

Målgruppe:
Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre