ForsidenKompetanseprogram › Dialogmøte med familiefokus 2020: Gaming og skjermliv – fra lek til bekymring

Dialogmøte med familiefokus 2020: Gaming og skjermliv – fra lek til bekymring

Foredragsholder: Magnus Eidem, spesialrådgiver KoRus Øst

Magnus Eidem er en anerkjent foredragsholder på temaet gaming og skjermliv. Her under konferansen Ung i Agder 2019.

Magnus Eidem vil foredra over følgende tema:

  • Fra syndebukk til toppidrett
  • Hvis problematisk - hvem sitt problem er det?
  • Dataspilling som diagnose (2018)
  • Erfaring fra hjelpeapparatet
  • Hva sier forskning?
  • Fra dataspilling til pengespillproblemer
  • Hva med sosiale medier?
  • Foreldre som rollemodeller; holdninger og verdier

KoRus-Øst har ansvar for å koordinere, utvikle og formidle kompetanse om spilleavhengighet (pengespill) og problematisk spilleatferd (dataspill) i Norge. 

Magnus og Niri vil også holde et foredrag for foreldre i Risørhuset kl. 18-19 samme kveld.

Presentasjoner

Innledning: Dialogmøtets plass i BTI kompetanseplan v/prosjektleder Malin Paust

Gaming og skjermliv - fra lek til bekymring v/Magnus Eidem og Niri Talberg, KoRus Øst

Praktisk info

Det blir servert enkel lunsj kl. 12.30. Husk å gi beskjed dersom du har allergier eller annet det må tas hensyn til.

Dialogmøte med familiefokus er en del av BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) kompetanseprogram. Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre, inviteres til Dialogmøte. Koordinerende Enhet (KE) har besluttet at hvert tjenestested skal stille med minimum én representant som kan formidle tilbake til personalgruppen. Tjenestestedene kan melde på så mange ansatte de ønsker utover dette.

 Sist oppdatert: 18.11.2020, 14:09


Dato:
26. februar 2020

Tid: Onsdag 26. februar kl. 11.00-15.00
Kaffe serveres fra kl. 10.45
Sted: Frydendal menighetshus
Bindende påmelding til elin.evensen@risor.kommune.no innen onsdag 12. februar.

Målgruppe:
Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre.