ForsidenKompetanseprogram › Dialogmøte med familiefokus 2018: Seksuelle overgrep mot barn

Dialogmøte med familiefokus 2018: Seksuelle overgrep mot barn

Kurset som ble utsatt fra november 2018 blir den 13. mars. Anne-Lill Nord Nilsen fra RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) kommer for å gi oss større faglig forståelse for hva seksuelle overgrep mot barn er, usynliggjøringsprosesser og mekanismer, skader og konsekvenser og barns smerteuttrykk. Hun vil også vise framgangsmåter ved mistanke og hvordan snakke med barn og unge om mistanker om overgrep. I tillegg kommer Vidar Bjelland og presenterer SMSO sitt tilbud.

Program

Faglig forståelse

 • Hva er seksuelle overgrep mot barn?
  • Omfang?
  • Hvem er de utsatte barna?
  • Hvem forgriper seg seksuelt på barn?
 • Usynliggjøringsprosesser og mekanismer:
  • Langvarig taushet
  • Språk
  • Skam og skyldfølelse
  • Relasjonen mellom utsatte barn og overgriper
 • Skader og konsekvenser
 • Barns smerteutrykk

Framgangsmåter ved mistanke

 • Mine muligheter – ansvar – plikt
 • Om å utforske barns livsverden – å se – å forstå – å handle
 • Om å snakke med barn om bekymringen
 • Om å utforske nok til å vite hva jeg skal gjøre
 • Om å informere foreldre
 • Om å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten
 • Om å melde til politiet
 • Avdekkingssamtaler – barneverntjenesten
 • Etterforskning – politiet

Presentasjonen i pdf-format. For å vise filmene, må du benytte presentasjonen i ppt-format. Den kan fås på minnepenn, kontakt Elin Evensen.

Om å snakke med barn og unge om mistanker om overgrep

 • Case og gruppearbeid
 • Felles prosess refleksjon i plenum
 • Kort intro av SNAKKE portalen www.snakkemedbarn.no

SMSO-Agder - Senter mot seksuelle overgrep

Senter mot seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud for menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. De som jobber på SMSO har taushetsplikt, det føres ingen journal og tilbudet er gratis. Vidar Bjelland fra RVTS forteller mer om tilbudet. Mer informasjon finnes også på SMOS hjemmeside, https://smso-agder.no/

Presentasjon av SMSO Agder

/Users/ruben/Dropbox/Screenshots/Skjermbilde 2016-03-09 16.15.51.jpgSist oppdatert: 18.11.2020, 14:08


Dato:
13.03.2019

Tid: onsdag 13. mars 2019 kl. 09:00-15:00
Sted: Frydendal menighetshus
Bindende påmelding til elin.evensen@risor.kommune.no innen fredag 22. februar. Husk å gi beskjed dersom du har allergier eller annet det må tas hensyn til ved bestilling av mat.

Målgruppe:
Alle tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre. Koordinerende Enhet (KE) har besluttet at hvert tjenestested skal stille med minimum én representant som kan formidle tilbake til personalgruppen. Dette er et minimum. Tjenestestedene kan melde på så mange ansatte de ønsker.