ForsidenKompetanseprogram › Dialogmøte med familiefokus 2018: Seksuelle overgrep mot barn

Dialogmøte med familiefokus 2018: Seksuelle overgrep mot barn

Kurset er utsatt fra 21. november til nyåret 2019 på grunn av sykdom. Ny dato kommer så snart dette er avklart. I Koordinerende Enhet (KE) er det besluttet at hvert tjenestested skal stille med en representant til dialogmøtet som kan formidle tilbake til personalgruppen. Dette er et minimum. Tjenestestedene har mulighet til å melde på så mange ansatte de ønsker.

Program

Faglig forståelse

 • Hva er seksuelle overgrep mot barn?
  • Omfang?
  • Hvem er de utsatte barna?
  • Hvem forgriper seg seksuelt på barn?
 • Usynliggjøringsprosesser og mekanismer:
  • Langvarig taushet
  • Språk
  • Skam og skyldfølelse
  • Relasjonen mellom utsatte barn og overgriper
 • Skader og konsekvenser
 • Barns smerteutrykk

Framgangsmåter ved mistanke

 • Mine muligheter – ansvar – plikt
 • Om å utforske barns livsverden – å se – å forstå – å handle
 • Om å snakke med barn om bekymringen
 • Om å utforske nok til å vite hva jeg skal gjøre
 • Om å informere foreldre
 • Om å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten
 • Om å melde til politiet
 • Avdekkingssamtaler – barneverntjenesten
 • Etterforskning – politiet

Om å snakke med barn og unge om mistanker og overgrep

 • Case og gruppearbeid
 • Felles prosess refleksjon i plenum
 • Kort intro av SNAKKE portalen www.snakkemedbarn.no

/Users/ruben/Dropbox/Screenshots/Skjermbilde 2016-03-09 16.15.51.jpgSist oppdatert: 19.11.2018, 16:24


Dato:
21.11.18 - utsatt!

Tid: Utsatt til våren 2019, dato kommer. kl. 09:00-15:00
Sted: Frydendal menighetshus
Bindende påmelding til elin.evensen@risor.kommune.no innen fredag 2. november. Husk å gi beskjed dersom du har allergier eller annet det må tas hensyn til ved bestilling av mat.

Målgruppe:
Minimum en deltaker fra hvert tjenestested som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, eller deres foreldre