ForsidenKompetanseprogram › Mitt valg

Mitt valg

Hver eneste dag tar vi små eller store valg. Gode valg er resultatet av kunnskap og erfaringer som grunnlag for en indre dialog hvor man vurderer konsekvenser av ulike alternativer. Dette er noe elevene kan øve på. Gode valg kan læres!

Hva lærer du på MITT VALG kurs?

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Du får et verktøy som hjelper deg med å bygge et godt og inkluderende læringsmiljø. Et MITT VALG-kurs gir deg kompetanse i hvordan implementere og bruke verktøyet slik at det gir best mulig effekt på elevens læring og trivsel. Det bidrar også til å stimulere elevenes personlige utvikling og gi dem trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg.

Hva lærer elevene når de bruker MITT VALG?

Gjennom MITT VALG er elevene med på leksjoner og aktiviteter som gir dem forståelse av seg selv og andre. De opplever mestring og glede. De får kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Elevene lærer:

  • å bygge relasjoner og vennskap
  • å håndtere tanker og følelser
  • å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser
  • å etablere gode levevaner
  • å legge til rette for en god psykisk helse
  • om vold og seksuelle overgrep
  • om konsekvensene av rusmisbruk 

Les mer på https://www.determittvalg.no/skole/ 

Ansvarlig: Kurskoordinator Britt Jorunn Aschehoug, Lions. Instruktører: Tonje Torsnes Sunnvoll og Marianne Jansson Sist oppdatert: 28.11.2020, 08:12


Dato:
2019-21

Målgruppe:
Alle skolens ansatte samt representanter fra helse og PPT