ForsidenKompetanseprogram › BTI-stafettlogg

BTI-stafettlogg

Det er utarbeidet mal for BTI-stafettlogg (finnes via handlingsveilederne og ligger som mal i Public 360). BTI prosjektleder tilbyr undervisning, drøftingsmøter og individuell oppfølging etter behov.

  • Barnehagenes styrere og ped.ledere, spesialpedagogene og helsesykepleierne treffes månedlig for arbeid med case, bruk av BTI stafettlogg og handlingsveileder.
  • Oppfølging av nøkkelpersoner ved den enkelte skole etter avtale

Presentasjon benyttet ved opplæring i BTI-stafettlogg høsten 2019Sist oppdatert: 04.12.2019, 15:59


Dato:
Fortløpende og etter forespørsel

Ta kontakt med Malin Paust for avtale.

Målgruppe:
Styrere og pedagogisk ledere i barnehagene, rektorer og utvalgte medarbeidere i skole, avd. helse, barneverntjenesten