ForsidenKompetanseprogram › Digital BTI-stafettlogg

Digital BTI-stafettlogg

I oktober 2020 fikk vi ny digital løsning - DIPS Samspill Stafettlogg - og tilpasset den lokale forhold i Risør kommune. Digital stafettlogg er gradvis tatt i bruk, med fortløpende opplæring av stafettholdere og andre deltakere. BTI koordinator og BTI nøkkelpersoner tilbyr opplæring, drøftingsmøter og individuell oppfølging etter behov.

Verktøy i forbindelse med føring av digital stafettlogg

Logg inn i DIPS Samspill

Ressurspersoner/superbrukere i DIPS Samspill

Administratorer: Malin Paust og Elin Evensen

Lokale administratorer/superbrukere/faglig ansvarlige:

  • Helse: Solveig Løkke Kvinnesland
  • Barnehage: Alle styrerne i Risørbarnehagene, samt barnehagefaglig rådgiver Janne Broms
  • Skole: Anne Tove Aanonsen, Silje Christensen, Ingrid Glende-Granerud og Elin Eliassen 
  • Nav: Ingunn Flåtlien 

Presentasjon benyttet ved opplæring i BTI-stafettlogg høsten 2019Sist oppdatert: 16.01.2024, 14:23


Dato:
Fortløpende og etter forespørsel

Ta kontakt med BTI koordinator Malin Paust for avtale. Mobil 976 13 288, e-post malin.paust@risor.kommune.no

Målgruppe:
Styrere og pedagogisk ledere i barnehagene, rektorer og utvalgte medarbeidere i skole, avd. helse, barneverntjenesten og ungdomsloser.