ForsidenKompetanseprogram › BTI stafettlogg

BTI stafettlogg

Det er utarbeidet mal for BTI stafettlogg (finnes via handlingsveilederne og ligger som mal i ePhorte). BTI prosjektleder tilbyr undervisning, drøftingsmøter og individuell oppfølging etter behov.

  • Barnehagenes styrere og ped.ledere, spesialpedagogene og helsesykepleierne treffes månedlig for arbeid med case, bruk av BTI stafettlogg og handlingsveileder.
  • Oppfølging av nøkkelpersoner ved den enkelte skole etter avtale


Sist oppdatert: 10.04.2019, 14:46


Dato:
Våren 2019

Ta kontakt med Malin Paust for avtale.

Målgruppe:
Styrere og pedagogisk ledere i barnehagene, rektorer og utvalgte medarbeidere i skole, avd. helse, barneverntjenesten