ForsidenKompetanseprogram › Digital BTI-stafettlogg

Digital BTI-stafettlogg

I oktober 2020 har ny digital løsning - DIPS Samspill Stafettlogg - blitt testet ut og tilpasset lokale forhold i Risør kommune. Fra og med november vil digital stafettlogg gradvis tas i bruk, med personlig oppfølging av stafettholdere og andre deltakere. Bredere opplæring vil gis når vi har mer erfaring og flere av oppstartsutfordringene er løst. BTI prosjektleder tilbyr undervisning, drøftingsmøter og individuell oppfølging etter behov.

  • Barnehagenes styrere og pedagogisk ledere, spesialpedagogene og helsesykepleierne treffes månedlig for arbeid med case, bruk av BTI stafettlogg og handlingsveileder.
  • Oppfølging av nøkkelpersoner ved den enkelte skole etter avtale

Ta kontakt med Malin Paust for mer informasjon. 

Verktøy i forbindelse med føring av digital stafettlogg

Logg inn i DIPS Samspill

Ressurspersoner/superbrukere i DIPS Samspill

Administratorer: Malin Paust, Miriam Sørbø Eriksen og Elin Evensen

Lokale administratorer/superbrukere/faglig ansvarlige:

  • Helse: Solveig Løkke Kvinnesland
  • Barnehage: Alle styrerne i Risørbarnehagene, samt barnehagefaglig rådgiver Janne Broms
  • Skole: Anne Tove Aanonsen, Bjørn Martin Kvesetmoen, Ingrid Glende-Granerud, Elin Eliassen samt skolefaglig rådgiver Tore Sætermoen 

Om BTI-stafettloggmalen vi har brukt før tilgang til digital stafettlogg

Mal for BTI-stafettlogg i Word skal ikke benyttes til nye stafettlogger. Aktive logger ført på denne måten kan i en overgangsperiode videreføres på samme måte som tidligere.  

Presentasjon benyttet ved opplæring i BTI-stafettlogg høsten 2019Sist oppdatert: 21.04.2021, 16:20


Dato:
Fortløpende og etter forespørsel

Ta kontakt med Malin Paust for avtale.

Målgruppe:
Styrere og pedagogisk ledere i barnehagene, rektorer og utvalgte medarbeidere i skole, avd. helse, barneverntjenesten og ungdomsloser.