ForsidenKompetanseprogram › BTI Agder Workshop - koordinatorrollen

BTI Agder Workshop - koordinatorrollen

Hva sier lovverket om ansvaret for å koordinere tjenester til barn og unge, og hva er sammenhengen mellom regelverket rundt IP og samarbeid på Nivå 3 i BTI-modellen?

Program for dagen

Presentasjoner

Funn fra evalueringen av BTI Agder knyttet til Nivå 3 og lovverk om samhandling v/PwC Her finnes også oppsummert kommunenes innspill fra gruppearbeidet

Erfaringer fra kommuner knyttet til koordinatorrollen v/Arendal kommune

Rett til barnekoordinator og ny veileder

Liv Tveito i Helsedirektoratet er prosjektleder for arbeidet med ny veileder og fristen for ferdigstillelse er per nå 1. mai. 2022. Ikrafttredelsesdato for retten til barnekoordinator er nå satt til 1.august, se: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/hod/nyheter/2021ny/regjeringen-vil-lovfeste-retten-til-barnekoordinator/id2875329/Sist oppdatert: 05.11.2021, 15:11


Dato:
01.11.2021

Kl. 12-15 via Teams

Målgruppe:
BTI koordinatorer og sentrale personer i arbeid med IP i BTI Agder-kommunene