ForsidenKompetanseprogram › BTI Agder Workshop - implementering av BTI

BTI Agder Workshop - implementering av BTI

PwC har i forbindelse med evaluering av BTI Agder lagt funnene til grunn for bistand til implementeringsarbeidet, og det har vært to workshoper i den forbindelse. 

 • Workshop om implementering 8. juni (pdf, 3 mb) 2021 var det fokus på å
  • få et felles rammeverk for implementering å jobbe ut ifra
  • reflektere over hvor egen kommune står i sitt lokale implementeringsarbeid og peke seg ut konkrete områder å forsterke/jobbe videre med
  • få konkrete verktøy og mulighet for å bruke PwC i videre arbeid
 • Workshop om implementering 10. september (pdf, 4 mb) 2021 var tema
  • dele erfaringer mellom kommunene knyttet til hvordan man har jobbet med implementering siden forrige workshop
  • hvordan sikre at BTI arbeidet lever videre etter at prosjektperioden er over og se BTI i sammenheng med andre satsinger
  • se på hvordan dere kan evaluere implementeringen

Maler til hjelp i implementeringsarbeidetSist oppdatert: 08.11.2021, 12:41


Dato:
08.06 og 10.09.2021

For BTI prosjektledere i BTI Agderkommunene med støtte fra PwC