ForsidenKompetanseprogram › BTI Agder Nettverkssamling 1-18

BTI Agder Nettverkssamling 1-18

Den første nettverkssamlingen i BTI Agder dreier seg om status i BTI-Agder (folkehelseprogrammet), kompetanseheving, stafettlogg, handlingsveiledere, evaluering og videre fremdrift.


Takk for deltakelse på vår første nettverkssamling i BTI Agder! Tilbakemeldingene på gjennomføringen viser at dere etterlyser flere pauser, og mer tid til å snakke sammen på tvers. Det skal vi ta med oss til neste gang!

10:00 BTI Agder

 1. Hvor står vi? Hvor skal vi? Kort om hovedtrekkene i BTI Agder v/Linn Gyland
 2. KoRus sin rolle i arbeid med BTI-modellen og i BTI Agder v/Liv Drangsholt
 3. Orientering om prosjektlederkurs v/ Anne Pernille Flatebakken
 4. Individuell-/gruppeoppgave: Prioritering av resultatmål i BTI Agder (besvarelsene er ikke forpliktende, gir en indikasjon på hva vi bør prioritere og drøfte videre). Her er tom resultatmålliste som dere kan sende til Malin, malin.paust@risor.kommune.no

10:30 Kompetanseheving. Hvordan holde kompetansehevingsprogram levende, hvordan utnytte felles, kompetansehevingsplaner og -tiltak?

 1. KoRus presenterer status for det regionale teamet v/Liv Drangsholt.
  Resultater fra Mentimeter om Grunnmuren i BTI.
  Øvrige behov for kompetansehevingstilbud kan meldes til Liv, liv.drangsholt@korus-sor.no
 2. Risør kommunes kompetansehevingsprogram v/Malin Paust
  Bli med i facebookgruppa BTI Agder og gi innspill på gode filmsnutter eller andre ressurser som kan benyttes i e-læring i BTI-modellen. Lyst til å bli med i arbeidsgruppe for e-læring? Det kan også meldes der!
  Meld fra til Liv dersom du har innspill på jurist som kan bidra inn i kurs om taushetsplikt og samtykke.
  Nasjonale nettressurser:
  http://www.jegvet.no/  Salaby.  Opp til 4. trinn ferdig. De andre ressursene kommer til høsten. Også aktuell for VIRK. Tilbyr også foreldreveiledning digitalt.
  www.linktillivet.no  – brukes i klassen.  Også aktuelt for jentegruppe.
  www.snakkemedbarn.no  –Spill -Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn.
 3. BiR kompetansemåling som utgangspunkt for kompetanseplan i Gjerstad v/Tonje Berger Ausland

11.30 Lunsj

12.00 Digital handlingsveileder

 1. Digital handlingsveileder i Lister v/Elisebeth Åvesland
 2. Siljan og andre digitale handlingsveileder som nå er i bruk v/Liv Drangsholt

12:45 Digital stafettlogg. Erfaringer med stafettlogg og status i delprosjektet digital stafettlogg v/Malin Paust

13:30 Evaluering

 1. Evaluering som forutsetning for deltakelse i folkehelseprogrammet v/Linn Gyland
 2. Felles forskningsprosjekt i Agder v/Thomas Westergren. Eksempel på Kidscreen. Eksempel på SDQ
 3. Spørsmål/drøfting

14:45 Oppsummering og veien videre

 • Samarbeidsavtalene
 • Budsjett – regnskap – rapportering
 • BTI Agder samling høsten 2018: 25. oktober i Lyngdal (sted avklares senere)
 • Regional BTI samling 6. og 7. november 2018 i Oslo (Storo). To deltakere/kommune 


Sist oppdatert: 18.11.2020, 14:10


Dato:
24.05.2018

24. mai klokka 10.00-15.00 (kaffe og frukt fra 09.30)
Sted: Kommunestyresalen, Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2, Arendal

Målgruppe:
Prosjektledere og nøkkelpersoner i samarbeidskommunene