ForsidenKompetanseprogram › BTI Agder nettverkssamling 2-21

BTI Agder nettverkssamling 2-21

Folkehelseprogrammet i Agder avsluttes i 2021, og dette er derfor siste BTI Agder Nettverkssamling. Denne dagen løfter vi blikket og ser tilbake på hva vi har fått til sammen. I tillegg ser vi fremover, på behov og muligheter for videre samarbeid.

Program for dagen:

09:00-09:15 Registrering

09:15-09:30 Velkommen og kort innledning v/Linn Gyland

09:30-11:30 PwC presenterer oppsummering av følgeevaluering v/Kathrine Leirkjær Støve og Hanne Larsen

11:30-12:30 Lunsj

12:30-15:00 Veien videre: hvordan bygge videre på det arbeidet vi har gjort for å møte de utfordringer som kommer? Hva er kommunenes behov? Hvem skal vi samarbeide med og om hva?

 



Sist oppdatert: 10.12.2021, 11:16


Dato:
01.12.2021

Scandic Sørlandet - Dyreparken
Tirsdag 1. desember 2021 kl. 9:00-15:00

Målgruppe:
Prosjektleder/koordinator for BTI, prosjekteier, nettverksledere helse (oppvekst, prosjektleder barnevernsreformen og kompetanseløft for spesialpedagogikk) og  styringsgruppa for BTI Agder