ForsidenKompetanseprogram › BTI Agder nettverkssamling 2-20

BTI Agder nettverkssamling 2-20

Brukermedvirkning står sentralt på denne nettverkssamlingen. I tillegg til BTI koordinatorene/prosjektlederne i BTI Agder-kommunene deltar våre samarbeidspartnere i KoRus, RBUP, PwC og Kristiansand kommune.

Program for dagen

Presentasjoner 

Resultater fra Underveisundersøkelsen i Lister v/Ingvild Vardheim, KoRus Sør

Resultater fra arbeidspakke 1b - Ansatt v/Kathrine Leirkjær Støve og Hanne Lian, PwC

BTI aktuelt v/Liv Drangsholt, KoRus Sør, Elisabeth Nærestad, Arendal og Marianne Aarhaug Salvesen, Lyngdal. Se også Arendal kommunes høringsuttalelse

BTI og medvirkning i Arendal v/Elisabeth Nærestad

Mer om BTI Agder

Her kan du lese mer om prosjektorganisering og satsingsområdene i BTI AgderSist oppdatert: 19.11.2020, 09:11


Dato:
17.11.2020

Gjennomført i Teams på grunn av koronasituasjonen.

Målgruppe:
BTI koordinatorer i BTI Agder-kommunene