ForsidenKompetanseprogram › BTI Agder nettverkssamling 1-21

BTI Agder nettverkssamling 1-21

Plan for dagen

9:00 Velkommen v/ Linn Gyland, BTI Agder

Økt 1: Funn 

PwC presenterer funn fra arbeidspakke 1c - Individ v/Kathrine Leirkjær Støve og Hanne Lian, PwC

Økt 2: Evaluering

10:10 PwC om egenevaluering - hvorfor og hvordan? (lysbilde 25-56 i presentasjonen under økt 1)

12:15 Evaluering av BTI-team - hvordan skape kultur for læring? v/Elisabeth Nærestad, Arendal kommune

12:30 Refleksjon

Økt 3: Kompetanseheving

12:45 BTI og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis v/Malin Paust, Risør kommune

12:50 Det moderne folkehelsearbeidet v/Vegard Nilsen, folkehelsedirektør Agder FK

Økt 4: Implementering og veien videre i kommunene

13:15 PwC presenterer opsjon - bistand til implementering (lysbilde 57-61 i presentasjonen under økt 1)

Informasjon til kommunene om mulighet for kommunene til å få implementeringsstøtte i Nyhetsbrev mars 2021 

14:30 Helhetlig rammeverk. En videreføring av det gode arbeidet i folkehelseprogrammet v/Kristine Vigsnes, Kristiansand kommune

14:50 AvslutningSist oppdatert: 26.04.2021, 14:21


Dato:
15.04.2021

Gjennomføres i Teams

Målgruppe:
BTI koordinatorer og samarbeidspartnere i BTI Agder