ForsidenKompetanseprogram › BTI Agder nettverkssamling 1-19

BTI Agder nettverkssamling 1-19

Dato:
25. mars 2019

Lillesand, Hotell Norge kl. 10-15

Målgruppe:
BTI prosjektledere i BTI Agder kommunene