ForsidenKompetanseprogram › Barn som er pårørende

Barn som er pårørende

Hvordan sikrer vi at barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke og skadde fanges opp og får den hjelpen de trenger?

Tilrettelegger: Avdelingsleder helse Inger Urfjell Asdal.

Mål med dagen:

  • Dele erfaringer fra forskjellige innfallsvinkler
  • Gi hverandre råd
  • Enes om en felles prosedyre i kommunen

Program

kl.11:00-12:00  Avdelingsleder Inger Urfjell Asdal innleder i temaet «Hvem er barn som er pårørende og hva trenger de?» Lovverket rundt temaet og forslag til felles prosedyre for Risør kommune

kl.12:00-12:45  Det serveres lunsj

kl.12:45-14:00  Hvordan kan vi samhandle godt?

kl.14:15-15:00  Hvilke verktøy finnes?

Presentasjon Barn som pårørende 

Barn trenger åpenhet om sykdom

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer. Finn mer informasjon på Helsenorge.no: https://helsenorge.no/parorende/barn-trenger-apenhet-om-sykdom

Pårørendeveileder

Pårørendeveilederen ble første gang publisert januar 2017. Den handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende. 

VELKOMMEN TIL TVERRFAGLIG UTVEKSLING OM ET VIKTIG TEMA!Sist oppdatert: 28.11.2020, 08:50


Dato:
11.10.2019

Sted: Kantina, kommunehuset, Furumoveien 1

Påmelding innen 9. oktober til Risør Helsestasjon tlf. 371 49 765 eller inger.urfjell.asdal@risor.kommune.no

Målgruppe:
Fastlegene, fagansvarlige innen omsorg, habilitering, psykisk helse, voksenopplæringen (VIRK), NAV, politiet, barnehage og skole, medlemmer av psykososialt kriseteam med flere