ForsidenKompetanseprogram › Barn som er pårørende - prosedyre og nettressurser

Barn som er pårørende - prosedyre og nettressurser

Hvordan sikrer vi at barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke og skadde fanges opp og får den hjelpen de trenger? Se Risør kommunes prosedyre og nasjonale veiledere.

Avdelingsleder helse Inger Urfjell Asdal ledet høsten 2019 tverrfaglig samling som et ledd i utvikling av Risør kommunes prosedyre for å fange opp og følge opp barn som er pårørende.

Presentasjon Barn som pårørende (11.10.2019)

Barn trenger åpenhet om sykdom

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer. Finn mer informasjon på Helsenorge.no: https://helsenorge.no/parorende/barn-trenger-apenhet-om-sykdom

Pårørendeveileder

Pårørendeveilederen ble første gang publisert januar 2017. Den handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende. Sist oppdatert: 28.11.2020, 08:59


Dato:
Nettressurser

Målgruppe:
Fastlegene, fagansvarlige innen omsorg, habilitering, psykisk helse, voksenopplæringen (VIRK), NAV, politiet, barnehage og skole, medlemmer av psykososialt kriseteam med flere