ForsidenLeder › Lederstøtte 3: Leder som praksisutvikler

Lederstøtte 3: Leder som praksisutvikler

Ha økt forståelse for forholdet mellom teori og praksis med mer.

Presentasjon fra samlingen

 

Evaluering

Vi ber alle som har deltatt på en eller flere av samlingene svare på questback.
Link til denne finner du her:  https://goo.gl/forms/dqwjrwiRTDCJCVVS2

Frist for evaluering er torsdag 15. november

 

Mål med samlingen:

 • Ha økt forståelse for forholdet mellom teori og praksis
 • Ha praktisk kunnskap om hvordan ny kunnskap implementeres og vedlikeholdes i daglig praksis
 • Ha forståelse av hvordan lederen kan forske i egen praksis (tegn på ønsket endring)
 • Økt fokus på effekt av praksisendring
 • Ha forståelse for hvordan forpliktelse, ansvarlighet og engasjement skapes i fagutviklingen.

Temaer:

 • Kompetansebegrepet
 • Implementering
 • Forskning i egen praksis
 • Effektmåling
 • Lederrollen i endringsprosesser
 • Evalueringsarbeid
 • Systematisk arbeid

Øvelser:

 • Implementere vår ønskede fremtidsfortelling
 • Lederen som forsker
 • Utvikle lærende organisasjon

 Dato:
8. november 2018

Målgruppe: Ledere og andre nøkkelpersoner i BTI-arbeidet. Inngår i Rådmannens lederutviklingsprogram.