Lederutviklingsprogram

Her finner du en oversikt over de fire ledersamlingene som RVTS vil gjennomføre. Målet med samlingene er å styrke kommunens ledelse i å støtte medarbeiderne i programmet og utvikles som ledere.

Dato Tema
14. februar 2018 Lederstøtte 0: Lederen som menneske

Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.

12. april 2018 Lederstøtte 1: Leder som relasjonsbygger

Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes.

13. september 2018 Lederstøtte 2: Leder som kompetansebygger

Ha kunnskap om hvordan motivasjonelle faktorer innvirker på kompetanseutvikling med mer.

8. november 2018 Lederstøtte 3: Leder som praksisutvikler

Ha økt forståelse for forholdet mellom teori og praksis med mer.