ForsidenKoordinator og IP › Verktøy, skjema og rutiner

Verktøy, skjema og rutiner

Samtykke til tverrfaglig samhandling, søknad om IP og koordinator, Innmeldingsskjema, Rutine i QM+ og Hjelpetiltaksoversikt

Samtykke til tverrfaglig samhandling

Samtykke til tverrfaglig samhandling kan gis digitalt inne i DIPS Samspill, men ofte er det behov for å innhente samtykke før det er besluttet å opprette IP. 

Søknad om IP og koordinator

Skjema finnes på kommunens hjemmeside, sammen med informasjon til innbyggerne: Individuell plan og koordinator - Risør kommune (risor.kommune.no)

Innmeldingsskjema fra tjenesteutøver

Innmeldingsskjema benyttes når det er en tjenesteutøver som bistår bruker i å søke om koordinator. 

Rutine for Individuell plan og koordinator

Logg inn i QM+ (snarvei til pålogging finnes på skrivebordet eller via Solsia) for tilgang til rutine med underdokumenter: "Individuell Plan (IP) - rutine"

Veiviser

Det kan oppleves som overveldende å finne fram i jungelen av tjenestetilbud. Her finnes Veivisere for personer med funksjonsnedsettelser inndelt etter aldersgruppene 0-6 år, 6-16 år, 16-18 år og 18 år og voksen.
Er det noe du savner i Veiviserne, ta kontakt med Elin Evensen.

Hjelpetilbud

Oversikt over tilgjengelige hjelpetilbud, med utgangspunkt i brukers alder finnes på kommunens hjemmeside.