ForsidenKoordinator og IP › Koordinatorveiledning

Koordinatorveiledning

Koordinatorer kan etterspørre veiledning i koordinatorrollen og bruk av Individuell Plan/stafettlogg i DIPS Samspill.

Kommunepsykolog og/eller BTI koordinator kan medvirke i veiledningen ved behov.

Systemkoordinator har også mulighet til å spille på andre deltakere i Koordinerende Enhet (KE) eller Statsforvalteren i Agder for videre veiledning i komplekse saker, eller når utfordringene ikke lar seg løse i samarbeidsgruppa. 

 Dato:
Fortløpende

Veiledning fås ved henvendelse til systemkoordinator Elin Evensen, mobil 918 30 135, e-post elin.evensen@risor.kommune.no.