ForsidenKoordinator og IP › Koordinatoropplæring

Koordinatoropplæring

Systemkoordinator gir opplæring i koordinatorrollen med utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder og e-kurs, samt knytter dette til praktisk bruk av DIPS Samspill Stafettlogg som benyttes til å opprette og vedlikeholde Individuell Plan.

Grunnopplæring

Systemkoordinator inviterer direkte gjennom Outlook tjenesteutøvere som er meldt inn av sine ledere. Alle som selv har behov kan selv ta kontakt for å etterspørre dato.
Presentasjon som benyttes under opplæringen

Opplæringen inkluderer utdrag fra Helsedirektoratets e-kurs som er tilgjengelig via Kompetansebroen: Koordinator og individuell plan - en modul i e-kurs på Kompetansebroen

Veiledning

Systemkoordinator inviterer til samlinger med koordinatorer 

 

 Dato:
Fortløpende og nettressurser

Opplæring fås etter invitasjon eller ved henvendelse til systemkoordinator Elin Evensen, mobil 918 30 135, e-post elin.evensen@risor.kommune.no.