ForsidenKoordinator og IP › IP i DIPS Samspill Stafettlogg

IP i DIPS Samspill Stafettlogg

Individuell Plan opprettes og følges opp i vårt digitale samhandlingsverktøy DIPS Samspill.

Logg inn i DIPS Samspill

Flere ressurser (skjema, hjelpetekster med mer) finnes samlet her: https://www.bti-risor.no/samling/bti-stafettlogg/