Koordinator og Individuell Plan (IP)

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med Individuell Plan (IP). Koordinator oppnevnes i forbindelse med IP, men skal også tilbys selv om vedkommende takker nei til IP.
Her finnes nettressurser, lenker, skjema og informasjon om opplæring og veiledning i rollen som koordinator.

Dato Tema
Fortløpende og nettressurser Koordinatoropplæring

Systemkoordinator gir opplæring i koordinatorrollen med utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder og e-kurs, samt knytter dette til praktisk bruk av DIPS Samspill Stafettlogg som benyttes til å opprette og vedlikeholde Individuell Plan.

Fortløpende Koordinatorveiledning

Koordinatorer kan etterspørre veiledning i koordinatorrollen og bruk av Individuell Plan/stafettlogg i DIPS Samspill.

Fortløpende og nettressurser IP i DIPS Samspill Stafettlogg

Individuell Plan opprettes og følges opp i vårt digitale samhandlingsverktøy DIPS Samspill.

Nettressurs Verktøy, skjema og rutiner

Samtykke til tverrfaglig samhandling, søknad om IP og koordinator, Innmeldingsskjema, Rutine i QM+ og Hjelpetiltaksoversikt