BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Risør kommune er i ferd med å ta i bruk BTI-modellen i arbeidet med gravide, barn, unge og foreldre/foresatte. BTI-modellen skal kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. Den skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og brukermedvirkning. BTI-modellen gir et rammeverk for innhold som vil utvikles i takt med utvikling i tjenester og møtefora.