Velkommen til kompetanseportalen for bedre tverrfaglig innsats!

Denne portalen er for deg som arbeider med gravide, barn, unge og voksne med ansvar for barn i Risør kommune. Portalen gir tilgang til presentasjoner, filmer og oppgaver slik at deltakerne kan ta innholdet med videre til medarbeidere på egen arbeidsplass og andre samarbeidspartnere.

Felles kompetanseutvikling på tvers av tjenesteområdene er en sentral del av Risør kommunes arbeid for bedre tverrfaglig innsats (BTI). BTI kompetanseportal er utviklet i samarbeid med "Samarbeid Sør", et prosjekt i regi av kompetansesentrene KoRus Sør, RVTS og RBUP, med midler fra Helsedirektoratet.